ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φωτοβολταϊκά συστήματα στα Γυμνάσια Σύρου

08-01-2020

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι διαδικασίες για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης των Γυμνασίων της Σύρου, με τη νέα Δημοτική Αρχή να βγάζει “στον αέρα” το σχετικό διαγωνισμό, μέσω του οποίου στις 3 Φεβρουαρίου θα προκύψει ανάδοχος για την υλοποίησή του.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και σημαντικό έργο με προϋπολογισμό ύψους 1.620.000 ευρώ, που δρομολόγησε αρχικά η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διεκδικώντας τη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου 2014 – 2020, κατόπιν πρόσκλησης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Η απόφαση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Ιούλιο, ενώ η σημερινή Δημοτική Αρχή προώθησε τον διαγωνισμό (31/12/2019), ώστε η ανάδειξη αναδόχου να προκύψει αρχές Φεβρουαρίου του 2020.

Πρόκειται για ένα άκρως απαραίτητο έργο που θα καλύψει ενεργειακά τις ανάγκες του συνόλου των κτιρίων που στεγάζουν το 1ο, το 2ο και το 3ο Γυμνάσιο Σύρου και θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές των τριών σχολείων.

Σημειώνεται εξ αρχής πως η διάρκεια του έργου (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) προσδιορίζεται σε δώδεκα μήνες.

Αντικείμενο σύμβασης

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα στοιχεία που γνωστοποιούνται για το έργο στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου θα γίνει σύμφωνα με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και σε συνδυασμό με τη Μελέτη Φωτισμού που είναι απαραίτητες οι ακόλουθες παρεμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου αφορά στα παρακάτω: “Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για μερική κάλυψη κατανάλωσης με τη διαδικασία net-metering. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου φωτιστικά LED. Αντικατάσταση των λεβήτων – καυστήρων με νέου τύπου λέβητες και αντικατάσταση κυκλοφορητών με νέου τύπου inverter. Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων. Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS.

Μετά το πέρας των παρεμβάσεων θα πρέπει να γίνει επαναληπτική Ενεργειακή Επιθεώρηση ώστε να πιστοποιηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος των Γυμνασίων”.

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, η εγκατάσταση περιλαμβάνει δύο διαφορετικά διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. “Το πρώτο ισχύος 19.5kw θα εγκατασταθεί στη στέγη του κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Γυμνάσιο Σύρου. Το δεύτερο ισχύος 45kw θα εγκατασταθεί στη στέγη του κτιρίου που στεγάζεται το 1ο και 3ο Γυμνάσιο Σύρου.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα εγκατασταθεί στη στέγη του κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Γυμνάσιο Σύρου θα αποτελείται από: φωτοβολταϊκά πάνελ – τεμάχια 65, τριφασικό αντιστροφέα ισχύος (inverter) – τεμάχια 1, βάση φωτοβολταϊκών πάνελ – τεμάχια 65 (ή διαφορετικής ποσότητας ικανότητας στήριξης του φωτοβολταϊκού συστήματος), πίνακες ηλεκτρικοί AC,DC”.

Σημειώνεται επίσης, πως, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η προετοιμασία του φακέλου με τους όρους σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ καθώς και νέο ηλεκτρολογικό σχέδιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ (κατά ΕΛΟΤ), για ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα.

Ενεργειακή βελτίωση και σύγχρονος εξοπλισμός

Σχετικά με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, τονίζεται πως θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά στις αίθουσες – γραφεία – wc και διαδρόμους του κτιριακού συγκροτήματος ενώ η εγκατάσταση των νέων φωτιστικών θα γίνει μετά από προσεκτική αφαίρεση των υφισταμένων. Τα νέα φωτιστικά θα τοποθετηθούν στα σημεία που ορίζεται από το τεύχος της Μελέτης Φωτισμού της υπηρεσίας. (…)

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των δύο λεβητών, των καυστήρων και των κυκλοφορητών που βρίσκονται στο κτίριο που στεγάζεται το 1ο Γυμνάσιο Σύρου και στο κτίριο που στεγάζονται το 1ο και 3ο Γυμνάσιο Σύρου, με νέα σετ καυστήρα – λέβητα και εγκατάσταση νέων κυκλοφορητών τύπου inverter.

Σημειώνεται πως θα πρέπει να προηγηθεί η προσεκτική αφαίρεση του παλαιού εξοπλισμού.

Επιπλέον, στην τεχνική περιγραφή γίνεται αναλυτικότερα λόγος και για τις θερμοστατικές κεφαλές, όπως και για την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS.

Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί σύστημα ελέγχου BMS το οποίο θα ελέγχει τις λειτουργίες των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος των Γυμνασίων. Ο έλεγχος και οι ρυθμίσεις θα γίνονται και απομακρυσμένα ώστε να είναι δυνατή η καθημερινή επιτήρηση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων, της απόδοσής τους και του χρόνου λειτουργίας τους.

Τέλος, τονίζεται πως στο πλαίσιο του συνολικού έργου θα γίνει αντικατάσταση σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος των Γυμνασίων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Διάρκεια περαίωσης έργου ένα 12μηνο

Ως συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζονται δώδεκα ημερολογιακοί μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάμεσα σε Δήμο Σύρου – Ερμούπολης και εταιρεία.

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επαρκές εργατικό προσωπικό και μηχανικά μέσα και να εφαρμόζει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αν αυτό απαιτείται για να εκτελεσθεί το έργο εμπρόθεσμα και δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει για αυτό πρόσθετη αποζημίωση.

Η υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να ζητήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των μηχανημάτων ή των εργαζομένων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.

Επίσης, σημειώνεται πως, κατά την εκτέλεση του έργου και λόγω της λειτουργίας των Γυμνασίων, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόσει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα των Γυμνασίων εκτελώντας τις εργασίες σε ώρες και ημέρες που δεν θα παρεμποδίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την ασφάλεια των μαθητών και την απρόσκοπτη λειτουργία των Γυμνασίων.

Πηγή:profilnet.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή