ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ διεκδικούν τα «ελληνικά» PCI του φυσικού αερίου – Το «παράθυρο» που άνοιξε στην... παράταση

03-01-2020

Σε εγρήγορση βρίσκεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ενέργειας και περιβάλλοντος σε ότι αφορά το χρηματοδοτικό μοντέλο που θα ακολουθηθεί για τα έργα φυσικού αερίου, χαρακτηρισμένα ως PCIs, καθώς το 2021 αναμένεται να σταματήσει η χρηματοδότηση έργων ορυκτών καυσίμων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Παρά την αρχική πολύ αυστηρή απόφαση της ΕΤΕπ, σύμφωνα με την οποία το 2020 θα σταματούσε κάθε χρηματοδότηση προς έργα που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συνεπώς και έργα φυσικού αερίου, υπήρξε εν τέλει διορθωτική απόφαση, για την οποία ήταν έντονες οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς, με τον υφυπουργό ενέργειας κ. Θωμά να επισκέπτεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ευρωπαϊκού επενδυτικού φορέα και να καταθέτει σχετική τεκμηρίωση.

Τελικά αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι ορισμένα έργα, όντας ενταγμένα στην 4η λίστα των έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση έως το τέλος του 2021. Για τη συνέχεια, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, θα αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ για κάθε ένα έργο διακριτά.

Στην κατεύθυνση αυτή, καταγράφονται σημαντικές παρεμβάσεις από την ελληνική πλευρά στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, προκειμένου να λάβουν το πράσινο φως σημαντικά ενεργειακά έργα φυσικού αερίου που αφορούν την Ελλάδα και αναμένεται να μπουν σε ρότα υλοποίησης μετά το 2021. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για θέμα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον καθώς προεξάρχουσα θέση στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας κατέχουν ο αγωγός Eastmed, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας και επομένως η λήψη ή μη χρηματοδότησης καθορίζει σημαντικά την βιωσιμότητα των παραπάνω έργων. 

Τι προβλέπει η απόφαση της EIB - Κριτήρια και προϋποθέσεις

Όπως αναφέρεται στη σχετική τελευταία απόφαση της τράπεζας, η EIB θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα φυσικού αερίου, τα οποία είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν αέρια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, περιλαμβάνοντας την αποκατάσταση και προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών, όταν και όπου αποτελεί μέρος των ευρύτερων σχεδίων.

Για τα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, σε ότι αφορά το ρυθμιστικό κομμάτι, το υποψήφιο έργο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην 4η λίστα των έργων PCI, να συγχρηματοδοτείται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να έχει εγκριθεί από το ΔΣ της EIB πριν το τέλος του 2021.

Αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις, ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός για τις επενδύσεις δικτύου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας και τέλος, ως προς την οικονομική αξιολόγηση, ο project promoter χρειάζεται να καταθέσει στην τράπεζα μια μελέτη κόστους-οφέλους (cost benefit analysis) για το έργο.

Η τράπεζα θα εξετάσει την εν λόγω ανάλυση και ενδεχομένως να προβεί σε προσαρμογές ως προς τα αποτελέσματά της, συνυπολογίζοντας τους ισχυρισμούς της τράπεζας και ιδαίτερα το κόστος άνθρακα και το κόστος καυσίμων.

Πρόβλεψη συνέχισης της χρηματοδότησης υπάρχει και για δύο ακόμη κατηγορίες έργων, αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως PECI (Projects of Energy Community Interest) ή ως PMI (Projects of Mutual Interest) και βρίσκονται ήδη υπό το συγκεκριμένο καθεστώς αξιολόγησης.

Η νέα χρηματοδοτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον τομέα της Ενέργειας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο περί τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ θετική γνώμη έχει εκφράσει και η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την σημασία να υπάρξει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα έργα PCIs (κυρίως πρόκειται για έργα φυσικού αερίου), δεδομένου ότι το φυσικό αέριο συνιστά το «καύσιμο-γέφυρα» προς την ενεργειακή μετάβαση τόσο μέχρι το 2030 όσο και μεταγενέστερα με ορίζοντα το 2050.

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή