ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

26-06-2012

Μύθος και πραγματικότητα

Πολλά έχουν ειπωθεί σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και το πόσο εύκολο (ή δύσκολο) και δαπανηρό (ή όχι) είναι να επιτευχθεί αυτή. Το σίγουρο είναι ότι εάν μιλάμε για μία προυπάρχουσα κατασκευή, η ευκολότερη, γρηγορότερη, φθηνότερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση είναι η αλλαγή των υαλοπινάκων με σύγχρονους ενεργειακούς υαλοπίνακες τελευταίας γενεάς οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν θερμομόνωση ισάξια με αυτήν μιας σύγχρονης τοιχοποιίας. Η απλούστερη εφαρμογή υαλοπινάκων η οποία κυριάρχησε μέχρι και την δεκαετία του 1980 ήταν οι μονοί απλοί υαλοπίνακες, οι οποίοι ουσιαστικά δεν προσέφεραν τίποτα περισσότερο από αυτό που προσέφεραν οι υαλοπίνακες από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στις ανθρώπινες κατασκευές από τον 10ο πχ αιώνα:

  • • προστασία από τα καιρικά φαινόμενα,
  • • επαφή με το φυσικό περιβάλλον / είσοδο του φυσικού φωτός,
  • • υποτυπώδη θερμομόνωση (Συντελεστής θερμοπερατότητας U= 5,7 w/m² ºC)

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έδωσε τους διπλούς απλούς υαλοπίνακες οι οποίοι βελτίωσαν την θερμομόνωση κατά 80% περίπου (συντελεστής θερμοπερατότητας U= 3,2 w/m² ºC).

Παρόλα αυτά η παγκόσμια ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με τις δυσμενείς παγκόσμιες οικολογικές εξελίξεις, κατέστησαν τους διπλούς απλούς υαλοπινάκες παρωχημένους μέσα σε δύο μόλις δεκαετίες (σε σχέση με τις τρείς χιλιετίες που χρειάστηκαν για τους μονούς απλούς). Η σύγχρονη ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων οδήγησε την παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής υαλοπινάκων στην κατασκευή των σύγχρονων διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας (Low-e Solar Control). Οι υαλοπίνακες αυτοί κατόρθωσαν να βελτιώσουν την θερμομόνωση σε σχέση με τους απλούς διπλούς κατά 200% περίπου (Συντελεστης θερμοπερατοτητας U= 1,0 w/m² ºC) και κατά 400% περίπου σε σχέση με τους απλούς μονούς!!!

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι κατά την παραγωγή ενός τετραγωνικού μέτρου διπλού ενεργειακού υαλοπίνακα απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα 20kg διοξείδιο του άνθρακα ενώ ο ίδιος υαλοπίνακας εξοικονομεί τουλάχιστον 120kg διοξειδίου του άνθρακα ετησίως καθόλη την διάρκεια της ζωής του (λόγο της εξοικονόμησης ενεργείας στην οποία συμβάλλει). Εν’ τούτοις η επικέντρωση στον συντελεστή θερμοπερατότητας και μόνο, είναι το λιγότερο παραπλανητικό για θερμά κλίματα όπως της Ελλάδος. Σε τέτοια κλίματα, το ζητούμενο είναι η συνεχής θερμομόνωση τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Αυτό επιτυγχάνεται με την μείωση του συνόλου της ηλιακής ενέργειας που επιτρέπει ο υαλοπίνακας να εισέλθει στο κτίριο. Αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο έχει κατορθώσει να επιτύχει η σύγχρονη τεχνολογία των υαλοπινάκων. Ενας σωστός ενεργειακός υαλοπίνακας τελευταίας γενεάς οφείλει να κρατάει την ζέστη μέσα στο σπίτι το χειμώνα ενώ το καλοκαίρι, αντιστρέφοντας την δράση του, να την κρατάει έξω. Ο συντελεστής που εκφράζει την ιδιότητα αυτή είναι ο ηλιακός συντελεστής (g-factor). Οσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής αυτός τόσο καλύτερη η απόδοση του υαλοπίνακα το καλοκαίρι. Ολα αυτά φυσικά χωρίς να εμποδίζουν το φυσικό φώς να εισέλθει στο κτίριο, με αποτέλεσμα την άσκοπη δαπάνη για φωτισμό.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο από τα επιτεύγματα της παγκόσμιας βιομηχανίας υαλοπινάκων είναι, ότι σε αντίθεση με τον ΜΥΘΟ που θέλει κάθε καινούργια τεχνολογία αιχμής να περνά στον καταναλωτή σε ένα δυσβάσταχτο κόστος όπου μόνο λίγοι να μπορούν να απολαύσουν, στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν ισχύει!!

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι ότι το κόστος απόκτησης (είτε για αντικατάσταση υπαρχόντων είτε για πρωτογενή τοποθέτηση) μίας σωστής ενεργειακής υάλωσης για ένα τυπικό διαμέρισμα δεν ξεπερνά τα 1000 - 1500 €!!! Σύμφωνα με μελέτες η διαφορά του κόστους κτήσης, μεταξύ αυτών των υαλοπινάκων και των απλών διπλών, αποσβένεται σε ένα περίπου έτος. Αυτό σημαίνει ότι από το δεύτερο έτος και μετά, και για όλο τον χρόνο ζωής του κτιρίου, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες πρακτικά συνεισφέρουν στον οικογενειακό προυπολογισμό! Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι, για τους ενεργειακούς υαλοπίνακες τελευταίας γενεάς, πρακτικά δεν υπάρχει όριο ζωής ενώ δεν απαιτούν απολύτως καμμία ειδική συντήρηση πέρα του τυπικού καθαρισμού όπως και όλοι οι απλοί υαλοπίνακες.

Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που αντικαθιστά την οδηγία 89/106 ΕΟΚ και διαχειρίζονται σχεδόν σαν να είναι ιατρικά- τεχνολογικά προϊόντα! Σε αντίθεση με την οδηγία, ο κανονισμός είναι δεσμευτική νομοθετική πράξη και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ!

Παρακάτω παραθέτονται βασικά τμήματα του κανονισμού συνδυαστικά και σχολιάζονται για την καλύτερη κατανόηση. Όπως σε όλους τους κανονισμούς γενικά, έτσι και στο συγκεκριμένο, τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις που περιλαμβάνουν απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια των κτιρίων και άλλων δομικών κατασκευών, αλλά και την υγεία, τη διάρκεια ζωής των έργων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, οικονομικές πτυχές και άλλες πλευρές σημαντικές από την άποψη του κοινού συμφέροντος.

Οι δομικές κατασκευές στο σύνολό τους και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών («κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια της ζωής ενός προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, από την αγορά των πρώτων υλών ή τη δημιουργία από φυσικούς πόρους έως την τελική διάθεση). Με την προϋπόθεση ότι οι δομικές κατασκευές συντηρούνται κανονικά, πρέπει να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών που τις αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο ζωής.

Οι γενικές απαιτήσεις για τη σήμανση CE είναι:

  • • Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
  • • Πυρασφάλεια
  • • Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
  • • Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης
  • • Προστασία κατά του θορύβου
  • • Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας
  • • Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων (νέα απαίτηση)

Ο κανονισμός 305/2011 φέρει μερικές νέες απαιτήσεις για όλα τα προϊόντα και επεξηγήσεις - διαλευκάνσεις για μερικές οικογένειες προϊόντων. Επίσης καθορίζει και τις υποχρεώσεις των διανομέων (εμπόρων). Παρακάτω θα περιγραφούν μερικές βασικές αλλαγές έχοντας υπόψη τον τομέα των κατασκευαστών και ιδιαίτερα του κλάδου κουφωμάτων και μονωτικών υαλοπινάκων.

Δεν θα υπάρχει πλέον Δήλωση Συμμόρφωσης αλλά Δήλωση Απόδοσης, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού.

Οι κατασκευαστές, ως βάση για τη δήλωση απόδοσης, καταρτίζουν την τεχνική τεκμηρίωση, περιγράφοντας όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το απαραίτητο σύστημα αξιολόγησης και την επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης. Με την κατάρτιση της δήλωσης απόδοσης, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμφωνία του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών με την εν λόγω δηλωθείσα απόδοση. Η δήλωση απόδοσης εκφράζει την απόδοση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Το εναρμονισμένο πρότυπο είναι ο μόνος τρόπος που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση δήλωσης απόδοσης για προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, το οποίο καλύπτει και για τον καθορισμό συστήματος αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης των προϊόντων.

Ο κατασκευαστής μπορεί να μην καταρτίσει δήλωση απόδοσης όταν διαθέτει στην αγορά προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο σε περίπτωση όπου: α) το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών κατασκευάζεται μεμονωμένα ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία κατόπιν ειδικής παραγγελίας και εγκαθίσταται σε ενιαία ταυτοποιημένη δομική κατασκευή, β) το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών κατασκευάζεται στο εργοτάξιο για την ενσωμάτωσή του στις αντίστοιχες δομικές κατασκευές ή γ) το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών κατασκευάζεται κατά τρόπο παραδοσιακό ή κατά τρόπο κατάλληλο για τη διατήρηση των μνημείων.

Οι κατασκευαστές πρέπει να φυλάσσουν την τεχνική τεκμηρίωση και τη δήλωση απόδοσης επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά.

Κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης απόδοσής του, το οποίο παρέχεται είτε υπό έντυπη μορφή είτε από ηλεκτρονικό μέσο. Εντούτοις, όταν παρτίδα του ίδιου προϊόντος παρέχεται σε μεμονωμένο χρήστη, μπορεί να συνοδεύεται από ένα μόνο αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης είτε υπό έντυπη μορφή είτε από ηλεκτρονικό μέσο. Τοποθετώντας τη σήμανση CE ή μεριμνώντας για την τοποθέτησή της σε προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμφωνία του εν λόγω προϊόντος με τη δηλωθείσα απόδοσή του.

Η σήμανση CE θα πρέπει να τοποθετείται σε όλα τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση απόδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011. Εάν δεν έχει καταρτιστεί δήλωση απόδοσης, η σήμανση CE δεν θα πρέπει να τοποθετείται. Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα. Μόνο όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του προϊόντος, τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα. Πρέπει να αναγράφεται το όνομα του κατασκευαστή, η εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα τους και η διεύθυνση επικοινωνίας.

Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους του τομέα των δομικών κατασκευών φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών.

Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βασική απαίτηση δομικών κατασκευών για βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανακυκλωσιμότητα των δομικών κατασκευών, των υλικών και των μερών τους μετά την κατεδάφιση, την ανθεκτικότητα των δομικών κατασκευών και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρώτων υλών και δευτερογενών υλικών.

Για την αξιολόγηση της αειφόρου χρήσης των πόρων και των επιπτώσεων που έχουν οι δομικές κατασκευές στο περιβάλλον, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων. Κατά περίπτωση, η δήλωση απόδοσης θα πρέπει να συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με περιεχόμενες επικίνδυνες ουσίες στο προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών. Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει αρχικά να περιορίζονται στις ουσίες στις οποίες παραπέμπουν τα άρθρα 31 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΕΕ για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Θα πρέπει να είναι δυνατόν η δήλωση απόδοσης να αριθμείται σύμφωνα με τον αριθμό αναφοράς του τύπου του προϊόντος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δήλωση απόδοσης είναι ακριβής και αξιόπιστη, θα πρέπει να αξιολογείται η απόδοση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών και θα πρέπει να ελέγχεται η παραγωγή στο εργοστάσιο με κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης (FPC) και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε τύπο προϊόντος πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα σημεία ελέγχου στο σύστημα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.

Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμφωνεί με τη δήλωση απόδοσης ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών ή, κατά περίπτωση, το αποσύρουν ή το ανακαλούν. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να γνωρίζει ποια παρτίδα υλικών έχει τοποθετήσει σε ποιο προϊόν, ώστε να είναι σε θέση να τηρήσει τα ανωτέρω!!

Εκείνο που έχει καθοριστεί στο άρθρο 36 του κανονισμού είναι οι κανόνες μεταβίβασης των αποτελεσμάτων δοκιμής των ουσιωδών χαρακτηριστικών (ΙΤΤ) από τον πάροχο (παραγωγό) του συστήματος στον κατασκευαστή. (π.χ.: άρθρο 36γ, «…. Ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της δοκιμής που έλαβε από άλλον κατασκευαστή ή πάροχο συστήματος μόνο έπειτα από άδεια του εν λόγω κατασκευαστή ή παρόχου συστήματος, ο οποίος παραμένει υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν λόγω αποτελεσμάτων της δοκιμής.» Μέθοδος Cascading). Αυτή η μέθοδος ήταν επιτρεπτή για τους κατασκευαστές παραθύρων και εξώπορτων αλλά όχι για κατασκευαστές μονωτικών υαλοπινάκων. Τώρα θα επιτρέπεται για όλες τις οικογένειες δομικών κατασκευών, αν δεν θα αναιρείται από τα εναρμονισμένα πρότυπα.

Τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα μάλλον θα προσαρμοστούν μέχρι την ισχύει του κανονισμού 305/2011. Στο άρθρο 37 αναγράφονται και χρήσεις απλουστευμένων διαδικασιών για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης από πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι κατασκευαστές πολύ μικρών επιχειρήσεων μπορούν να επεξεργάζονται προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα 3 σύμφωνα με τις διατάξεις για το σύστημα 4.

Όταν ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί αυτές τις απλουστευμένες διαδικασίες, αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις μέσω ειδικής τεχνικής τεκμηρίωσης και αποδεικνύει την ισοδυναμία των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται προς τις διαδικασίες που καθορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα. Αυτό είναι παραπάνω από δύσκολο στον τομέα των κουφωμάτων και των μονωτικών υαλοπινάκων. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο, γιατί ισχύει η μέθοδος Cascading.

Στον κανονισμό γίνεται αναφορά και στις υποχρεώσεις των διανομέων (εμπόρων ή αυτών που αγοράζουν π.χ. ρολά και τα τοποθετούν) και αναφέρονται επιγραμματικά τα παρακάτω:

1. Όταν οι διανομείς καθιστούν προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Πριν οι διανομείς καταστήσουν προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών διαθέσιμο στην αγορά, εξασφαλίζουν ότι το προϊόν, εφόσον απαιτείται, φέρει την απαιτούμενη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, σε γλώσσα που καθορίζεται από το σχετικό κράτος μέλος και ευκόλως κατανοητή από τους χρήστες. Οι διανομείς εξασφαλίζουν επίσης ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται. Όταν το προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών δεν συμφωνεί με τη δήλωση απόδοσης ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο διανομέας δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τη δήλωση απόδοσης που το συνοδεύει και συμμορφωθεί προς τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή έως ότου η δήλωση απόδοσης διορθωθεί. Πέραν τούτων, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο ο διανομέας ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3. Ο διανομέας διασφαλίζει ότι οι συνθήκες αποθήκευσης στους χώρους του ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμφωνία του με τη δήλωση απόδοσης και τη συμμόρφωσή του προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4. Οι διανομείς όπως οι κατασκευαστές όταν θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμφωνεί με τη δήλωση απόδοσης ή δεν συμμορφώνεται προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Ζήτω τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα!

5. Οι διανομείς όπως και κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμφωνία του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών με τη δήλωση απόδοσης και η συμμόρφωση προς άλλες ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εν λόγω αρχή.

Ένας διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11, όταν διαθέτει προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη δήλωση απόδοσης.

Και τέλος καθορίζεται διαδικασία αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που παρουσιάζουν κίνδυνο από τις αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους και ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Θα ελέγχονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς (2η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Γ.Β/ ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ) ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και οι απόψεις που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας.

Ειδικότερα θα γίνονται αναφορές εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

α) το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη δηλωθείσα απόδοση και/ή δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων δομικών κατασκευών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·

β) ελλείψεις στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή στην ειδική τεχνική τεκμηρίωση. Η εφαρμογή του ΠΔ 334/94 (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) δεν είχε μέχρι τώρα καμία επιτυχία, επειδή δεν τηρήθηκε για διαφορετικούς λόγους, αλλά τώρα πρέπει να υπάρχουν αποδεδειγμένα έλεγχοι.

 

Γαρυφάλλου Βασίλης

Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου, της Πρίσμα Α.Ε

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή