ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

01-09-2008

Η Αβαθής Γεωθερμία ενταγμένη στην οικογένεια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποτελεί μία πηγή πρωτογενούς ενέργειας η οποία χαρακτηρίζεται για τη φιλικότητα της ως προς το περιβάλλον. H αβαθής γεωθερμία βασίζεται στην σταθερή θερμοκρασία που παρουσιάζουν τα πετρώματα του εδάφους και τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά. Η σταθερή θερμοκρασία, οφείλεται στην συνεχή ακτινοβολία του ηλίου. Ως αποτέλεσμα αυτής της ιδιότητας, μας δίνεται η δυνατότητα την χειμερινή περίοδο να απάγουμε θερμότητα από το υπέδαφος και την θερινή περίοδο να διοχετεύουμε θερμότητα στο υπέδαφος. Η θεώρηση του όλου συστήματος στηρίζεται στη μικρή διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ του κλιματιζόμενου χώρου και της υπόγειας σταθερής θερμοκρασίας των πετρωμάτων με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων για την δημιουργία του επιθυμητού κλίματος στον κλιματιζόμενο χώρο.

Η διαδικασία μεταφοράς του ενεργειακού φορτίου από το κτίριο προς το υπέδαφος και αντιστρόφως, γίνεται δια μέσου μιας συσκευής που ονομάζεται «γεωθερμική αντλία θερμότητας». Η απαίτηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συναντάται στην λειτουργεία της γεωθερμική αντλία θερμότητας. Η μεταφορά του ενεργειακού φορτίου (από και προς το έδαφος) γίνεται μέσω ενός υδάτινου διαλύματος το οποίο είτε ανακυκλοφορεί σε γεωσυλλέκτες (σωλήνες) τοποθετημένους στο έδαφος είτε μέσω συστήματος υδρογεωτρήσεων άντλησης-επανεισαγωγής.

Το ιστορικό ξενοδοχείο «Καβούρι» στην απόφαση της ανακατασκευής του σε ένα σύγχρονο πολυχώρο γραφείων και εστιατορίου, σε μια εκπληκτική τοποθεσία, αποφάσισε να “αναπνεύσει” με γεωθερμία. Το κτίριο γραφείων “Καβούρι” (κάλυψης 8500τ.μ.) πρόκειται να κλιματιστεί με γεωθερμικό σύστημα ανοιχτού βρόγχου ώστε να επιτευχθεί παραπάνω από 50% εξοικονόμηση ενέργειας.

Το ανοικτό γεωθερμικό κύκλωμα αποτελείται από 3 υδρογεωτρήσεις, δύο άντλησης και μία επανεισαγωγής. Λόγω της ευρύτερης τοποθεσίας του έργου, το αντλούμενο νερό είναι υψηλής υφαλμυρότητας. Εξ’ αιτίας αυτού, στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που πρόκειται να εγκατασταθούν, θα δημιουργηθεί πρωτεύον και δευτερεύον βρόγχος με την παρουσία πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας από τιτάνιο και θα παρεμβληθεί δοχείο αδρανείας. Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζεται στην εγκατάσταση είναι η παρουσία των δύο δοχείων αδρανείας, ένα στην προσαγωγή του νερού προς τον κλιματιζόμενο χώρο και ένα στον πρωτεύον βρόγχο. Η παρουσία του δοχείου αδρανείας στις στήλες προσαγωγής του νερού προς το κλιματιζόμενο χώρο επιτυγχάνει αυτονομία η οποία ξεκινά από πρωταρχικό στάδιο και μειώνει τις ενεργοποιήσεις των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Το δοχείο αδρανείας του πρωτεύοντος, λειτουργεί ως δεξαμενή ανακυκλοφορίας του πηγαίου νερού με στόχο την αδρανοποίηση λειτουργίας των δαπανηρών υποβρύχιων αντλιών. Η μετάδοση του θερμικού/ ψυκτικού φορτίου στον εν κλιματιζόμενο χώρο θα πραγματοποιηθεί από μονάδες εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα – Fan coil Units. Η προσαγωγή του νωπού αέρα στην εγκατάσταση θα γίνεται από κανάλια αέρα που θα τοποθετηθούν στο ψευδοδάπεδο.

Η εκτίμηση του κόστους λειτουργίας που ακολουθεί είναι βασισμένη σε οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου έτους. Δίδεται ωριαία κατανάλωση και εξοικονόμηση της ενέργειας, ενώ αναφέρονται οι συνολικές βαθμοημέρες που προτείνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. [Στην εκτίμηση που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε ολόκληρη την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου ανεξαρτήτως αυτόνομων τμημάτων που ενδεχομένως να υπάρχουν – και ετεροχρονισμού της λειτουργείας της εγκατάστασης].

Η Aid Engineering Ltd, η εταιρία η οποία ανέλαβε την αποπεράτωση του έργου, είναι μία μελετητική – κατασκευαστική εταιρία προσανατολισμένη (επί το πλείστον) στον κλάδο της ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε διεργασίες παραγωγής αποτελεί μια στοχευμένη θεώρηση των ενεργειακών αναγκών ώστε να μας οδηγήσει στη βέλτιστη κατανομή της θερμικής / ψυκτικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν, οδηγούμαστε απευθείας στην μείωση της όποιας, επιπλέον, δαπανούμενης ενέργειας.
Η Aid Engineering Ltd εφάρμοσε συνδυαστικά συστήματα ανάκτησης θερμικών και ψυκτικών φορτίων σε παραγωγικές διεργασίες όπου επιτεύχθηκε επιτυχώς η διαχείρηση ενεργειακών κτιρίων τόσο από συστήματα εξοικονόμησης λόγω κελύφους όσο και από την εφαρμογή επιτηδευμένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
Η εταιρία ακολουθεί τα αμερικάνικα πρότυπα μελέτης και κατασκευής.
Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Fhp [Florida Heat Pumps – πρωτοπόροι στα γεωθερμικά συστήματα από το 1969].
Οι γεωθερμικές μονάδες που αντιπροσωπεύει ο οίκος χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα κλιματισμού, σε μονάδες παραγωγικών διεργασιών όπως λ.χ. στην παραγωγή κρασιού, θερμοκήπια κ.ο.κ.

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή