ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καθυστερήσεις και προβλήματα στην υλοποίηση των επενδύσεων ΑΠΕ – Ποιές προθεσμίες προτείνει η ΕΛΕΤΑΕΝ να πάνε πιο πίσω

23-03-2020

Το γεγονός ότι η λειτουργία των Διαχειριστών, αλλά και συνολικά της Διοίκησης, γίνεται πλέον υπό τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλει η κρίση του κορωνοϊού, δημιουργεί εκ των πραγμάτων πρόβλημα στην ομαλή και έγκαιρη αδειοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ, στην παροχή και υπογραφή Όρων Σύνδεσης κ.λπ..

Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα στην παράδοση εξοπλισμού για επενδύσεις που βρίσκονται σε φάση κατασκευής, ενώ οι περιορισμοί στα ταξίδια και τη διαμονή του προσωπικού σε ξενοδοχεία, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ξένων εργαζομένων, το ειδικό καθεστώς καραντίνας στα νησιά κλπ., δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα για την υλοποίηση των έργων.

Αυτά ανέφεραν, μεταξύ άλλων, οι φορείς των ΑΠΕ με προεξάρχοντες τον ΣΠΕΦ και την ΕΛΕΤΑΕΝ, οι οποίοι είχαν την Παρασκευή τηλεδιάσκεψη με τους κ.κ. Θωμά και Σδούκου για τα προβλήματα του κλάδου λόγω του κορωνοϊού.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ μάλιστα έχει ζητήσει νομοθετική παρέμβαση που να επεκτείνει, αν χρειαστεί, αρκετές προθεσμίες για την έκδοση αδειών και την κατασκευή των επενδύσεων. Σύμφωνα με την Ένωση, οι προθεσμίες που πιθανόν χρειαστεί ή χρειάζονται ήδη να μετατεθούν είναι:

1.       Η διάρκεια ισχύος των Αδειών Εγκατάστασης και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (τουλάχιστον για 6 μήνες για τις ήδη εκδοθείσες και αναλόγως για όσες εκδοθούν εντός του εξαμήνου)

2.       Η προθεσμία για την Τιμή Αναφοράς έργων εκτός διαγωνισμού να μετατεθεί στην 1.9.2021 (από 1.1.2021).

3.       Η προθεσμία για την Τιμή Αναφοράς έργων  που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμό να παραταθεί  (τουλάχιστον για 6 μήνες για τα ήδη επιλεγέντα και αναλόγως για όσα επιλεγούν εντός του εξαμήνου).

4.       Η προθεσμία ηλέκτρισης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, να μετατεθεί κατά 6 μήνες. Αυτό αφορά έργα που είχαν υπογράψει  συμβάσεις αγοραπωλησίας με Feed-in Tariff , δεν ηλεκτρίσθηκαν εγκαίρως και έχουν μεταπέσει σε καθεστώς Feed-in premium χωρίς διαγωνισμό. Αν όμως δεν ηλεκτρισθούν έως 30/9/2020 χάνουν το Feed-in premium και να θέλουν να αποκτήσουν και πάλι μια τιμή υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό

5.       Η προθεσμία για την αποδοχή μιας εκδιδόμενης ΟΠΣ να παραταθεί (τουλάχιστον για 2 μήνες για τις ήδη εκδοθείσες και αναλόγως για όσες εκδοθούν εντός του διμήνου). Ειδικά αυτή η παράταση φρονούμε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα.

Η ΕΛΑΤΑΕΝ μετά την τηλεδιάσκεψη απέστειλε επιστολή στον υφυπουργό κ. Θωμά και στη γενική γραμματέα κ. Σδούκου, τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής:

·         Οι εταιρείες αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια - στο πλαίσιο της ευθύνης τους - να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην τρέχουσα κρίσιμη περίοδο. Παρακολουθούν στενά και εφαρμόζουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και των ειδικών για τον περιορισμό των ταξιδιών και των επαφών, με στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών και ταυτόχρονα την εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεών τους.

·         Η κρίση του COVID-19 έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα που έως τώρα είναι διαχειρίσιμα στις περισσότερες περιπτώσεις.

·         Τα προβλήματα και οι πιθανοί κίνδυνοι για τα έργα σχετίζονται με καθυστερήσεις αδειοδότησης λόγω απουσίας προσωπικού, λίγες εβδομάδες καθυστερήσεων στα χρονοδιαγράμματα παράδοσης εξοπλισμού, περιορισμούς στα ταξίδια και τη διαμονή του προσωπικού σε ξενοδοχεία, περιορισμούς στις μετακινήσεις ξένων εργαζομένων, ειδικό καθεστώς καραντίνας στα νησιά κλπ.

·         Εκτός από τα παραπάνω, η κρίση COVID-19 θέτει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της αγοράς. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε τα μέτρα αρωγής για τους καταναλωτές ή τους προμηθευτές να μην επιβαρύνουν άδικα και ασύμμετρα τον ΕΛΑΠΕ.

·         Ένα από τα λίγα πεδία που δεν έχει επηρεαστεί είναι ο αναμενόμενος κοινός διαγωνισμός ΑΠΕ της ΡΑΕ στις 2.4.2020. Ο πλειστηριασμός είναι ηλεκτρονικός και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται σε φυσική μορφή έχουν ήδη υποβληθεί (π.χ. εγγύηση συμμετοχής).

 Δείτε παρακάτω στα συνοδευτικά αρχεία ολόκληρη την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΝ

Συνοδευτικά αρχεία

Πηγή:energypress.gr 

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή