ECON -Economy, ecology, construction
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι είπαν οι εκπρόσωποι της αγοράς των ΑΠΕ στην ακρόαση των φορέων για το "ενεργειακό" νομοσχέδιο

19-11-2019

Η προτεινόμενη κατάργηση προτεραιότητας για τα έργα που συνδέονται μετά τις 4 Ιουλίου 2019, ζητήματα διαχείρισης της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ, καθώς και η διατύπωση του νομοσχεδίου που «ανοίγει» το δρόμο ώστε σταθμοί ΑΠΕ από 200 έως 400 kW που τέθηκαν σε λειτουργία πριν τη 1/1/2026 να καταλήξουν να απωλέσουν την προτεραιότητα τους στην κατανομή μετά την 1/1/2026, συνιστούν τα βασικά ζητήματα-παρατηρήσεις που τέθηκαν από εκπροσώπους της αγοράς των ΑΠΕ στην διαδικασία ακρόασης φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Γενική εκτίμηση της αγοράς είναι πως το νομοσχέδιο και οι διατάξεις του κινείται σε θετική κατεύθυνση, καθώς επιλύει κρίσιμα θέματα του κλάδου όπως είναι η τακτοποίηση των απλήρωτων έργων. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, κ. Παπασταματίου τόνισε ότι το παρόν νομοσχέδιο φέρνει τις ΑΠΕ πιο κοντά στην αγορά, στην καθημερινή λειτουργία, δίνοντας την δυνατότητα στον καταναλωτή να προμηθεύεται πράσινη ενέργεια σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Σε ότι αφορά τα έργα που έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση πριν την 4η Ιουλίου 2019 και δεν συνδέθηκαν έως εκείνη την μέρα, διάταξη του νομοσχεδίου εισηγείται την κατάργηση της προτεραιότητας στην κατανομή φορτίου. Επαναλαμβάνοντας την ένσταση της ΕΛΕΤΑΕΝ όπως αποτυπώθηκε στο σχετικό κείμενο συμμετοχής της στη διαβούλευση, ο κύριος Παπασταματίου υπογράμμισε πως με την διάταξη αυτή ανατρέπεται αναδρομικά το καθεστώς λειτουργίας έργων με υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ μάλιστα παραβιάζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 12 του Κανονισμού 2019/943, τον οποίο υποτίθεται ότι το σχέδιο νόμου ενσωματώνει («Without prejudice to contracts concluded before 4 July 2019…»).

Όπως γράφει η ΕΛΕΤΑΕΝ στο κείμενο συμμετοχής της στη διαβούλευση, η φράση του εδαφίου αυτού εισάγει σημαντική εξαίρεση υπέρ των Α.Π.Ε. και ξεκαθαρίζει ότι οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν την 4η Ιουλίου 2019 δεν θίγονται και επομένως το δικαίωμα της προτεραιότητας στην κατανομή φορτίου που είναι συνυφασμένο με αυτές, διατηρείται ασχέτως του χρόνου σύνδεσης των σταθμών.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ παροτρύνει λοιπόν την κυβέρνηση να διατηρήσει την προτεραιότητα ως έχει, μιας και δεν συνιστά κατ’ ουσίαν παραβίαση του κοινοτικού κανονισμού.

Μιλώντας εκ μέρους του ΣΕΦ ο κ. Στέλιος Ψωμάς πρόσθεσε πως αν και κινείται σε θετική κατεύθυνση η επέκταση εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ σε αγροτικές περιοχές και σε γη υψηλής παραγωγικότητας, τόνισε πως το επόμενο βήμα που θα πρέπει να προχωρήσει είναι η πλήρης απελευθέρωση και για τα μεγάλα έργα. Να θυμίσουμε ότι με βάση το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, εξειδικεύεται η απαγόρευση σχετικά με την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW, σε γή υψηλής παραγωγικότητας.

Ενώ στο αρχικό κείμενο η απαγόρευση αφορούσε όλες τις ΑΠΕ, με το τωρινό κείμενο προσδιορίζεται ότι «ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης του 1 MW απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως  αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας».

Τέλος, ο κύριος Λουμάκης επισήμανε πως μια διατύπωση του νομοσχεδίου ως έχει δύναται να δημιουργήσει παρενέργειες σε μια κατηγορία έργων ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, μια λάθος διατύπωση (όπως εκτιμά ο ΣΠΕΦ) του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ είναι δυνατόν να οδηγήσει σταθμούς ΑΠΕ από 200 έως 400 kW που τέθηκαν σε λειτουργία πριν την 1/1/26 στο να απωλέσουν την προτεραιότητα τους στην κατανομή μετά την 1/1/26, ενώ το σωστό είναι η μείωση του ορίου εγκατεστημένης ισχύος να περιοριστεί μόνο σε όσους τεθούν σε λειτουργία μετά την 1/1/26 όπως υπαγορεύει ρητά ο Κανονισμός της ΕΕ. 

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή