Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

08-12-2011

Η βλάστηση που αναπτύσσεται στις οροφές των κτιρίων πάνω σε ειδικά συστήματα υποδομής σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές συντελεί στην προστασία των κτιρίων, στην βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας, στην αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας στις πόλεις και στην δημιουργία νέων αστικών υπαίθριων χώρων. Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν ένα βασικό εργαλείο της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόμησης και δημιουργούν ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

17-11-2011

Η λειτουργία σήμερα μιας σύγχρονης μονάδος παραγωγής ενέργειας απαιτεί περισσότερο από ποτέ την ουσιαστική παρακολούθηση εκείνων των παραμέτρων που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και εποπτική παρακολούθηση της.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

20-09-2011

Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί μία ήπια και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας η οποία περικλείεται στο εσωτερικό της γης και μπορεί να ανακτηθεί και να αξιοποιηθεί από τον άνθρωπο για διάφορες χρήσεις. Θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, εφόσον η αξιοποίηση ενός γεωθερμικού συστήματος πραγματοποιείται με άντληση και επανεισαγωγή του υδροφόρου ορίζοντα ή ακόμα και την φόρτιση και αποφόρτιση του υπεδάφους ή του γεωθερμικού ταμιευτήρα.

ΚΤΙΡΙΑ 2011: ΤΟ STATUS ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «PASSIVE HOUSE»

ΚΤΙΡΙΑ 2011: ΤΟ STATUS ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «PASSIVE HOUSE»

19-09-2011

Τα στοιχεία τα οποία κάθε χρόνο ανακοινώνονται από διάφορους έγκυρους φορείς για την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως απογοητευτικά, την ίδια στιγμή μάλιστα που όλες οι χώρες συνεχώς ανακοινώνουν μέτρα αλλά και δράσεις για την μείωση της κατανάλωσης και την μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση της ενέργειας. Κατά κοινή ομολογία δεν γίνονται ουσιώδεις παρεμβάσεις και φυσικά το πρόβλημα παραμένει και ενισχύεται καθημερινά.