Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

01-06-2008

Με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ η Ευρώπη έκανε ένα σηµαντικό βήµα για την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. Στα πλαίσια της Οδηγίας προβλέπεται ο έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η έκδοση πιστοποιητικού µέσω του οποίου ο αγοραστής ή ενοικιαστής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την κατανάλωση του κτιρίου, όπως γνωρίζει σήµερα την κατανάλωση του αυτοκινήτου σε καύσιµα.
 

ΕΥΦΥΉΣ ΦΛΟΙΟΣ: Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΕΥΦΥΉΣ ΦΛΟΙΟΣ: Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

01-03-2008

Με εξαίρεση τις βιοκλιµατικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων και έπειτα των Ρωµαίων, καθώς και µεµονωµένων παραδειγµάτων του µεσαίωνα, για αιώνες τα κτίρια θεωρούνταν ουσιαστικά παθητικά και στατικά αντικείµενα, των οποίων η συµπεριφορά ήταν συνάρτηση των κατασκευαστικών υλικών και της παράδοσης.

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ «ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ»;

01-03-2008

Ο κτιριακός τοµέας απαιτεί σηµαντική ποσότητα ενέργειας για τη λειτουργία του (θέρµανση, δροσισµός, φωτισµός, ζεστό νερό, λειτουργία συσκευών). Υπολογίζεται ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 40% περίπου της συνολικής παραγόµενης ενέργειας δαπανάται στον κτιριακό τοµέα.
 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (BIPVS)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (BIPVS)

01-03-2008

Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

«Αν ο 19ος ήταν ο αιώνας του κάρβουνου και ο 20ος ήταν ο αιώνας του πετρελαίου, τότε ο 21ος θα είναι ο αιώνας του Ήλιου…» (Thomas 2001). Αναµφίβολα, µια τέτοια δήλωση δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα αφού ο Ήλιος  στέλνει στη Γη πολύ µεγάλη ποσότητα ενέργειας, που αποτελείται από φως, θερµότητα και διάφορα µήκη κύµατος.