ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

22-07-2011

Δυόμιση  και πλέον χρόνια μετά την καταδίκη της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό δικαστήριο, λόγω μη συμμόρφωσής της με την Κοινοτική Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων, εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).
 

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

22-07-2011

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των σκιάσεων σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σχεδιαστές και υποψήφιους επενδυτές στην Ελλάδα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες.

ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

14-07-2011

Το βιομηχανικό κτίριο σχεδιάζεται για να καλύπτει τις απαιτήσεις της βιομηχανικής παραγωγής, για να εξυπηρετεί την προβλεπόμενη λειτουργία του, αλλά και για να μπορεί εν δυνάμει να αποδεχτεί οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτήσουν οι μελλοντικές ανάγκες, χωρίς σπατάλη χρήματος, χρόνου, χώρου και περιβαλλοντικών πόρων.

3rd Party Inspection στις Φ/Β εγκαταστάσεις (Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)

3rd Party Inspection στις Φ/Β εγκαταστάσεις (Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)

11-04-2011

Η συμμόρφωση προϊόντων και υπηρεσιών με συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς αποτελεί τον απαραίτητο συνεκτικό κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, και προασπίζει τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής.
 

ΟΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002

ΟΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002

11-04-2011

Μεθοδολογία και Μοντέλο Πρόβλεψης Θορύβου
Στα πλαίσια του προαναφερόμενου προγράμματος εξασφαλίσθηκε για το εν λόγω οδικό τμήμα η μοντελοποίηση του περιβαλλοντικού οδικού κυκλοφοριακού θορύβου η οποία εξασφαλίζει την εφαρμογή σχετικής ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2003 και της υπ’ αριθμ. 13586/724 (ΦΕΚ Β΄384 28.3.2006)  ΚΥΑ περί «Καθορισμού μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου" του Συμβουλίου της 25.6.2002». 

ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

11-04-2011

Μακροπρόθεσμα η ανθρωπότητα θα χρησιμοποιεί για την εξοικονόμηση ενέργειας πρωτίστως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποθηκευμένη ενέργεια με τη μορφή του άνθρακα, του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου θα μειώνεται σταδιακά λόγω των εκπομπών του CO2. 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑ

11-04-2011

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση είναι η χάραξη στρατηγικής και ενεργειακής πολιτικής.
Η απόδειξη αυτής της έλλειψης είναι η πρόσφατη <<υπερπαραγωγή>> του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων KENAΚ εν συντομία.